Regulamin konkursu

§ 1

Organizatorem konkursu jest wydawnictwo Stary Wspaniały Świat, ul. Sardyńska 3/40, 02-761 Warszawa, NIP 5212986221.

§ 2

W konkursie mogą brać udział osoby, które zamówiły książkę „Poradnik trapera” Elmera Krepsa, w ramach przedsprzedaży prowadzonej przez organizatora od 15 sierpnia 2018 r. do 15 września 2018 r.

§ 3

Konkurs jest konkursem fotograficznym.

§ 4

Na adres e-mailowy rufus@starywspanialyswiat.pl należy przysłać samodzielnie wykonaną fotografię przedstawiającą zamówioną w przedsprzedaży książkę.

§ 5

Przysłane zdjęcie musi być w postaci cyfrowej, w formacie JPG, o minimalnej rozdzielczości 1024×1024 pix.

§ 6

W wiadomości e-mail do której dołączone jest zdjęcie należy podać numer zamówienia przedsprzedaży.

§ 7

Uczestnik konkursu przysyłając zdjęcie oświadcza, że jest jego autorem i posiada do niego autorskie prawa osobiste i majątkowe.

§ 8

Uczestnik przysyłając zdjęcie organizatorowi, udziela mu zgody na nieodpłatne używanie przysłanego zdjęcia do celów marketingowych, w szczególności do publikowania go na stronach facebook, instagram i na stronie starywspanialyswiat.pl.

§ 9

Konkurs trwa do 30 września 2018 r. do północy.

§ 10

Organizator po zakończeniu konkursu wybierze jedno najładniejsze zdjęcie którego autorowi zostanie przyznana nagroda.

§ 11

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez organizatora 1 października 2018 r.

§ 12

Nagrodą w konkursie jest zestaw z limitowanej serii: nóż i książka „Woodcraft”. Szczegółowy opis zestawu znajduje się na stronie www.nessmuk.pl/zestaw.

§ 13

Numer zestawu zostanie wybrany z pozostałych dostępnych zestawów i leży w gestii organizatora.

§ 14

Nagroda zostanie wysłana na adres podany przez uczestnika. Wysyłkę na adres krajowy pokrywa organizator. Koszty wysyłki na adres zagraniczny pokrywa uczestnik.